NOIZEZZ maakt een doorstart

NOIZEZZ maakt een doorstart. Hierover is op Valentijnsdag overeenstemming bereikt met de curator.

Het is de bedoeling van de nieuwe eigenaars om continuïteit te bieden aan de hoogwaardige productie van NOIZEZZ gehoorbescherming en de onderscheidende formule verder in de markt uit te bouwen. NOIZEZZ zet zich al decennia met veel energie in om de taboes rond het dragen van gehoorbescherming te doorbreken. Slechthorendheid is een hard groeiend maatschappelijk probleem dat kan worden voorkomen met adequate gehoorbescherming.

Met deze doorstart ontstaat een onderneming met een gezonde financiële structuur. De werkgelegenheid van zoveel mogelijk werknemers zal worden behouden. Het team zal daarnaast kunnen blijven profiteren van de kennis en expertise van oprichter en voormalig eigenaar Haske Eshuis.

Ook voor onze klanten betekent de doorstart goed nieuws. Inmiddels dragen ruim 500.000 mensen uit preventie onze comfortabele en doeltreffende gehoorbescherming. En daar komen dagelijks gemiddeld 500 mensen bij.