Graag willen wij u informeren over de nieuwe PBM (Persoonlijke Bescherming Middelen)-verordening die per 21 april 2018 van kracht is. In deze verordening staat vastgelegd wat de verplichtingen zijn van de fabrikanten, importeurs en distributeurs op het gebied van o.a. gehoorbescherming.

Iedereen zal vanaf deze datum nog 2 jaar de tijd hebben om te voldoen aan de eventuele wijzigingen die genoemd zijn in de nieuwe regelgeving.

Ten opzichte van de “oude” PBM richtlijn zijn er verschillende wijzigingen. Het belangrijkste verschil voor gehoorbescherming is dat de classificatie wijzigt van categorie 2 naar categorie 3. Dit is een strengere categorie waarbij hogere eisen worden gesteld aan zowel het product, het productieproces én de controle. Eén van de wijzigingen waar u als distributeur aan zal moeten voldoen is het kunnen controleren van de gehoorbescherming bij de eindgebruiker.

Deze controle kan uitgevoerd worden d.m.v. een zogeheten “lektester’. De inkoopprijs van deze lektesters zal €250,- euro ex. btw zijn. Met deze lektester kunt u alle type gehoorbescherming van NOIZEZZ testen in uw winkel.

Wanneer u meer informatie wenst of de lektester alvast wilt bestellen, kunt u contact opnemen met uw accountmanager:

  • Regio Noord Nederland: Kevin Binneveld – 06-196 272 52lektester
  • Regio Zuid Nederland: Ciske Post – 06-211 350 27
  • Of met onze service afdeling. Telefoonnummer: +31(0)23-5544010